Prima Auto Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Przedmiotem jest otrzymanie Grantu na usługę doradczą o charakterze technologicznym.

 

Celem świadczonej Usługi doradczej jest pomoc w przygotowaniu procesu transferu technologii w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, poprzez dostarczenie informacji
i przedstawienie możliwości nabycia i wdrożenia technologii do działalności przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 241 080,00 zł

 

Prima Auto Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
– Grant na doradztwo technologiczne

 

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia na usługi doradcze o charakterze technologicznym świadczone przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu

Dofinansowanie projektu z UE: 156 800,00 PLN