Category Archives: Aktualności

Doradztwo dla firmy Prima Auto Sp. z o.o.

Podpisaliśmy kolejną umowę o powierzenie grantu na doradztwo z Prima Auto Sp. z o.o. z Warki. W wyniku realizacji Projektu wnioskodawca wdroży innowację procesową w postaci znaczącego ulepszenia procesu oczyszczania olejów silnikowych, przy pomocy metody koagulacyjno-sedymentacyjnej. Dzięki zastosowaniu tej metody proces oczyszczania oleju będzie przebiegał znacznie dokładniej.